טוען...
דלג לתוכן הראשי
 
טופס הגשת מועמדות
 
 
נתונים אישיים

* 
* 
* 

*
*
אני מצהיר כי אין על שמי רישום פלילי
אני מצהיר כי קיים על שמי רישום פלילי
*
*
   
 
 
פרטי משרה

   
 
 
פרטי מגורים

פרטי התקשרות

* 
* 
* 
   
 
 
השכלה

סוג השכלה
מגמת לימודים
יש לי את הרשיונות הבאים
סוג רשיון
   
 
 
שפות

שפה
רמת דיבור
רמת קריאה
רמת כתיבה
   
 
 
היסטוריה תעסוקתית

מקום עבודה
תאריך התחלה
תאריך סיום
סיבת עזיבה
תפקיד
שכר ברוטו
   
 
 
קרובי משפחה

*
* קרובי משפחה
   
 
 
ממליצים

שם ממליץ
זיקה למועמד
מספר טלפון
טלפון נוסף
מקום עבודה
חוות דעת
   
 
 
הגשת מועמדות

הוראות המרת קובץ WORD ל-PDF
   
*
הקלד/י את הטקסט שבתמונה
 
 
במידת הצורך ניתן לשלוח דוא"ל ל-giyus@holon.muni.ilלתמיכה בלבד ולא לשליחת מועמדות.
יש להגיש מסמכים רק בפורמט PDF
רצוי לעבוד בדפדפן Google Chrome ולא Internet Explorer
אין להגיש מועמדות מטלפון סלולארי אלא רק ממחשב נייד/ נייח