טוען...
דלג לתוכן הראשי
 
טופס קליטת מועמד
 
 
נתונים אישיים

* 
* 
* 
* 
* 
   
 
 
פרטי משרה

מס. מכרז
   
 
 
פרטי מגורים

* 
   
 
 
השכלה

יש לי את הרשיונות הבאים
סוג רשיון
   
 
 
שפות

שפה
רמת דיבור
רמת קריאה
רמת כתיבה
   
 
 
היסטוריה תעסוקתית

יש לי קרובי משפחה ברשות
עבדתי ברשות ביחידה ובתפקיד
אני עובד ברשות ביחידה ובתפקיד
   
 
 
ממליצים

שם ממליץ
זיקה למועמד
מספר טלפון
טלפון נוסף
כתובת/מקום עבודה
הוראות המרת קובץ WORD ל-PDF
   
 
 
יש לפנות לדוא"לyasmin@npa.org.il
לתשומת לבכם,
כתובת הדוא"ל הנ"ל משמשת אך ורק לבעיות טכניות בטופס הגשת מועמדות.
קורות חיים אשר ישלחו לכתובת הדוא"ל הנ"ל לא יועברו להמשך טיפול.